วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 MECA EASTERN CHAMPIONSHIP ณ Big C บ้านบึง