วันที่ 1-2 มกราคม 2562 บวชหลานเฮียตี๋ เบสท์ออโต้คาร์ นายธนพล (น้ำเชี่ยว) อ่างทอง บ้านปลวกสูง ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร