วันที่ 11 มกราคม 2562 HBD พี่เฉียว ตู้ลำโพงรถยนต์ฝั่งธน