วันที่ 28 มกราคม 2562 บวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรฯจัดโดย เสี่ยวัด VR เพชรบูรณ์