วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โชว์พลังเสียงวัดธรรมศาลา นครปฐม