วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โชว์เครื่องเสียงที่วัดบางปิ้ง