วันที่ 6 มีนาคม 2562 โชว์พลังเสียงที่วัดอุทุมพราราม-ไผ่แขก จ.สุพรรณบุรี