วันที่ 17 มีนาคม 2562 DJ โอ 8 RIEW dB CONTEST ณ โดมจันเจริญ พนมสารคาม