วันที่ 22 มีนาคม 2562 วัดหนองขาม อ.ชอำ จ.เพชรบุรี by Sping & NPX Car Bomb