วันที่ 26 มีนาคม 2562 ฌาปนกิจคุณแม่จำปี ศรีสุขภู่ ณ วัดเตยน้อย ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก