วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 อุปสมบท นายเตชิต สงวนตระกูล (เต้) ณ วัดห้วยแก้ว บ้านหมี่