วันที่ 31 มีนาคม 2562 LEO FAST SUPER dB ณ ไชยแสงซุปเปอร์สโตร์ สิงห์บุรี