วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 Pramote Caraudio Show @ วัดทัพยายท้าว