วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ร่วมฉลองนาคอาร์ม อานนท์ คนสร้างภาพ by Climax Team