วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 emma อบรมผู้ตัดสินและนักแข่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ