วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มอบรางวัล Thailand Records & สัมมนากฎกติกาและอบรมผู้ตัดสิน 2019-2020