วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 อบรม DSP MACE สะหวันนะเขต @ SAVAN – ITECC