22-23 พฤษภาคม 2562 MACE สะหวันนะเขต @ SAVAN – ITECC