วันที่ 29-30 พฤศจิกายน ประกวดแข่งและโชว์ ณ โรบินสันสกลนคร by อาจารย์เล็ก

001_resize 002_resize 003_resize 004_resize 005_resize 006_resize 007_resize 008_resize 009_resize 010_resize

011.1_resize 011.2_resize

012.1_resize 012.2_resize

013.1_resize 013.2_resize

014.1_resize 014.2_resize

015.1_resize 015.2_resize

016.1_resize 016.2_resize