วันที่ 5 มกราคม 2558 โชว์พลังเสียง ณ ตลาดพระปิ่น 7 คลองหลวง by ดีเจธงชัย

001_resize

002_resize

003_resize

004_resize

005_resize

006_resize

007_resize

008_resize

009_resize

010_resize

011_resize

012_resize