วันที่ 10 มกราคม 2558 DB MAX ฉลองแชมป์ by ดีเจเฉาก๊วย & ดีเจโอ

01

02

03

04

05

06

07_resize

08_resize

09_resize10_resize

11_resize

12_resize

13.1_resize 13.2_resize 14.1_resize 14.2_resize 15.1_resize 15.2_resize