วันที่ 28-29-30 มกราคม 2558 สหายทีมพาทัวร์เชียงราย

001 002_resize 003_resize 004_resize 005_resize 006_resize 007_resize