เพลงแข่งสนาม RedLion

เพลงแข่ง SPL

รุ่นเปิดเพลง มีทั้งหมด 5 เพลง ส่วนรุ่นเทสโทน ใช้เพลงของนักแข่งที่เตรียมมาได้เลย

เพลงที่ 1 ROOKIE (มือใหม่) Download

เพลงที่ 2 รุ่น TURNPRO (กึ่งมืออาชีพ) Download

เพลงที่ 3 MASTER(มืออาชีพ) Download

เพลงที่ 4 EXPERT LIVE SHOW Download

เพลงที่ 5 dB Racing Download

 

เพลงแข่ง SQ – SQL

เพลงที่ 1 Test ซ้ายขวา Download

เพลงที่ 2 เพลงบังคับ Download

Share:

Author: admin