วันที่ 4 กันยายน 2558 โชว์พลังเสียง ณ น้องบิวคาร์แคร์ by พี่เอก BCK & ต้นไผ่คาร์ออดิโอ

001_resize

002.1_resize 002.2_resize 003.1_resize 003.2_resize 004.1_resize 004.2_resize 005.1_resize 005.2_resize 006.1_resize 006.2_resize 007.1_resize 007.2_resize

 

Share:

Author: admin