วันที่ 5 ธันวาคม 2558 Up Grade Sound โชว์พลังเสียง ณ ตลาดมิกซ์ บางใหญ่

000_resize 001_resize 002_resize 003_resize 004_resize

 

005.1_resize 010.2_resize 010.1_resize 009.2_resize 009.1_resize 008.2_resize 008.1_resize 007.2_resize 007.1_resize 006.2_resize 006.1_resize 005.2_resize

Share:

Author: admin