วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่ประจำปี CAA

 

111

รูปเด่น 02_resize รูปเด่น 03_resize รูปเด่น 04_resize

 

05.1_resize05.2_resize 06.1_resize 06.2_resize

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ประชุมใหญ่ประจำปี CAA

นาย ไพโรจน์ เตชะภูวภัทร รักษาการประธานชมรมผู้ประกอบการเครื่องเสียง และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ Car Audio and Accesssory Association of Thailand [CAA] เชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2559 (วันที่ 4 สิงหาคม 2559) เพื่อเลือกประธานชมรมคนใหม่ แต่เนื่องจากมีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ขณะเดียวกันเนื่องจากได้เกิดสูญญากาศตั้งแต่ประธานชมรมฯ ลาออก กรรมการจึงหมดสภาพไปโดยปริยาย วันนี้อดีตกรรมการพร้อมสื่อมวลชนจึงได้หารือการแก้ปัญหาโดยมิให้รายการแข่งขัน IASCA ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่สร้างชื่อนักแข่งไทยต้องหายไปจากวงการการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์เมืองไทย…จึงสรุปและเห็นสมควรเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องในวงการเครื่องเสียงรถยนต์ มาสมัครสมาชิกชมรมฯดังกล่าว ในอัตราค่าสมาชิก 2,000 บาทต่อปี ซึ่งมีกำหนดประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (เวลาและสถานที่จะแจ้งอีกครั้ง) ขณะเดียวกันหากมีผู้สนใจสมัครสมาชิกจำนวนมากพอ ก็จะถือโอกาสเลือกประธานในวันเดียวกัน และประธานคนใหม่ก็จะเลือกกรรมการบริหาร ตามครรลองที่ถุกต้องของชมรมฯ พร้อมวางแผนในการจัดการแข่งขัน IASCA ในวาระที่เหมาะสม

Share:

Author: admin