สัมภาษณ์พิเศษ ต้อม สันติ แก้วตุมกา โทร 089-8011230

สัมภาษณ์พิเศษ…ต้อม สันติ แก้วตุมกา อดีตประธานชมรมเครื่องเสียงรถยนต์ปากช่อง

Sound Like Car Audio & Accessories แก่งคอย สระบุรี

บริหารโดย…ต้อม สันติ แก้วตุมกา โทร 089-8011230

106/13 หมู่ 9 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ต้อม สันติ แก้วตุมกา อยู่ในแวดวงเครื่องเสียงรถยนต์นานพอสมควร เห็นว่าร้านค้าเครื่องเสียงรถยนต์โดยเฉพาะที่ปากช่องมีมากมาย แต่ก็เหมือนต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้มีโอกาสสนทนาวิสาสะแลกเปลี่ยนความคิดความอ่าน จึงดำริที่จะชวนเพื่อน ๆ ในวงการจัดตั้งเป็นชมรมเพื่อเป็นศูนย์กลางร่วมสร้างสิ่งดี ๆ แก่วงการและแก่สังคม โดยรับหน้าที่เป็นประธานชมรมเครื่องเสียงรถยนต์ปากช่อง กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา “ต้อม”มาเปิดร้าน Sound Like ที่ปากช่อง จึงได้อำลาตำแหน่งประธานชมรมฯ โดย “พี่กลเขาใหญ่”ที่ผู้คนชาวปากช่องนับหน้าถือตารับช่วงเป็นประธานชมรมฯ ต่อมา

001

002

003

004

005

007

006

008

009

010

Share:

Author: admin