วันที่ 17 สิงหาคม 2562 แรลลี่กรุงเทพประกันภัย เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่ (คีรีมายา)