วันที่ 9 กันยายน 2562 สวดพระอภิธรรมคุณแม่กวงเอ็ง แซ่ตั้ง อายุ 98 ปี วันที่่ 10-15 กันยายน (เว้นวันที่ 14) ณ วัดอ้อมน้อย


Share:

Author: admin