วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งานอุปสมบท นายนคร (ต่อ) ตั้นเหลียง ณ วัดวังน้ำขาว by สัญญาซาวด์

Share:

Author: admin