วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 Southeast Asia Championship 2013 Final,Chaophya Park Hotel 23-24

01

IMG_7050

ผลการแข่งขันต่อท้ายในเรื่อง Southeast Asia Championship 2013 Final

ผลลำดับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน EMMA 23 Nov 2013 (1)-1

ผลลำดับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน EMMA 23 Nov 2013 (1)-2

ผลลำดับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน IASCA 24 Nov 2013

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 KORAT CAR AUDIO SHOW 2013 ณ บึงอ้อ ขามทะเลสอ by พิพ้ฒน์ งัดสันเที๊ยะ

โลโก้ KORAT CAR AUDIO SHOW 2013

พิพัฒน์ งัดสันเที๊ยะ

ครอบครัว งัดสันเที๊ยะ

แขก VIP

Share:

Author: admin