วันที่ 26 ตุลาคม 2557 UD6-4 Family Car Rally #3

ขอบคุณ “คุณโลมา” แห่ง “นิตยสารอุดรธานีอัพเดท”

ที่เอื้อเฟื้อภาพบรรยากาศแรลลี่

Untitled-1

2

01

02

โลโก้โขงเด่น

03

04

05.1

05.2

06.1

06.2

07.1

07.2

08.1

08.2

เจ้าของโขงเด่นริเวอร์ไซด์

Share:

Author: admin