วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 โชว์พลังเสียง ณ YES บางพลี by ทีมงาน Dj ไฮเอ็น

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556โชว์รถพลังเสียง ณ ตลาดดนัดหินกอง สระบุรี by Dj ธงชัย และทีมงาน SAK SUBWOOFER 

Share:

Author: admin